About

”Start2Post” är en samling övningar och tips som syftar till att hjälpa dig igång med en blog. Verktyget blog är valt för att det är relativt enkelt att komma igång och samtidigt levereras en RSS ström som enkelt kan infogas i RCE West

Huvudsyftet med Start2Post är att fungera som ett IKT-stöd till RCE Västsverige.

Kentron är ett nav eller portal för RSS strömmar som är kopplade till kursen eller annat interkulturellt arbete. Du hittar både aktuella platser och även tidigare verksamheter där. Och kan enkelt översätt till det språk som du föredrar.

Läs mer om tankar och bakgrunden till Kentron i Hubs, Nodes and Feeds